lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

dn

28.02.2014

Z dniem 28.02.2014 r.  3 UP zakończyło zatrudnieni e w ramach 12-miesięcznej formy subsydiowanej. Po zakończeniu zatrudnienia w ramach formy subsydiowanej, uzyskali zatrudnienie, u pracodawców, u których realizowane było 12-miesięczne zatrudnienie subsydiowane w ramach projektu.

 

18.02.2014

Z dniem 18.02.2014 r. zakończyła się realizacja 6-miesięcznych staży – zgodnie z założeniami projektu. Spośród 38 UP realizujących tę formę wsparcia, 13 UP po 6-misięcznych stażach uzyskało zatrudnienie na okres minimum trzech miesięcy.

 

31.01.2014

Z dniem 31.01.2014 r. zakończyła się realizacja pierwszego zatrudnienia w ramach 12-miesięcznej formy subsydiowanej w ramach projektu.

 

23.12.2013

 

04.11.13

Informacja o stanie realizacji projektu

 • Subsydiowane zatrudnienie kontynuuje 5 UP zgodnie z założeniami projektu

 • 6 – cio miesięczne staże realizuje obecnie 16 UP, w tym:

  • - 1 UP do 12 listopada br.,

  • - 1 UP do 13 listopada br.,

  • - 2 UP do 30 listopada br.,

  • - 2 UP do 19 grudnia br.,

  • - 4 UP do 31 grudnia br.,

  • - 1 UP do 21 stycznia br.,

  • - 4 UP do 31 stycznia br.,

  • - 1 UP do 18 lutego br.

 • Świadczone są usługi z zakresu pośrednictwa pracy dla UP

 

Strona 1 z 7